Hidden Content (30x60cm - 21gsm - Hoa Văn m*u Hồng)
Hidden Content đang v* sẽ l* sản phẩm cốt yếu trong lĩnh vực thời trang hiện đại.
♻ Công dụng: Dùng để quần áo, phụ kiện thời trang.
♻ K*ch thước: • 30 x 60 cm.
♻ Chất liệu: Hidden Content 21 gsm (Hidden Content +Hidden Content .
♻ M*u sắc: Trơn - in hoa văn m*u hồng ( ̣̆ đ̂̀ ̛).
♻ Quy cách đóng gói: 500tờ/kiện .
Ngo*i ra chúng tôi còn nh*n in khổ cuộn k*ch thước theo yêu cầu số lượng tối thiểu từ 10 cuộnHidden Content

Hidden Content
Hidden Content T*I : Hidden Content
Liên hệ tư vấn mua h*ng: Tel/zalo 037 555 999 8
Công ty In giấy gói thời trang Việt Kim - Qu*n 12

Hidden Content

Hidden Content


Hidden Content

Với mẫu mã v* k*ch thước đa dạng chúng tôi mang đến cho khách h*ng nhiều sự lựa chọn th*ch hợp cho mình.

Hidden Content T*I : Hidden Content
Liên hệ tư vấn mua h*ng: Tel/zalo 037 555 999 8
Công ty In giấy gói thời trang Việt Kim - Qu*n 12

Hidden Content