Conversation Between RivanaLina and beboo

Conversation Between RivanaLina and beboo

3 Visitor Messages

  1. buat naekin tone tu bagusnya pake apa yah ? (*inejksi ) hehehehehehehehehehehehehehhehehehehehehehe tq b4 =p
  2. iya mau tanya apaaa?
    505050505055050505050505050505050
  3. rivaa kamu di jogja yaa ?
    aku mau tanya tanya doong ,,
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3