Conversation Between atd and xcotzglamz

Conversation Between atd and xcotzglamz

2 Visitor Messages

  1. hi say,, lagi di booked, nanti dikabarin ya kalo dia ga jd ambil,, thx
  2. Hai Mbak,

    Skindinavia no more shine make up finish 2 oz nya masih ada?

    Thank you
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2